Arxius

Pràctiques artístiques en context

Assistents:

 • Jordi Abelló
 • Cristian Añó
 • Àlvar Calvet
 • Pau Catà
 • Magda Guillén
 • Alba Zamora

Resum:

1. La reunió es convoca sota el nom d’Ex-PAC (Pràctiques artístiques en context) perquè dies abans, via web, s’estava decidint el nom definitiu a través de propostes de nom i definició que han estat votades i es comenten en aquesta sessió. El nom més votat és CONNECTADOR. La definició: Processos artístics col·laboratius. I la funció de ‘qui som’ com a Plataforma.

2. Es dedica part de la reunió a comentar el document del dossier de la Plataforma que han estat redactant Alba Zamora i Pau Catà a partir dels textos col·lectius entorn a unes bases de partida, la filosofia i possibles accions del Connectador. Es prenen apunts per acabar de redactar el document segons les diverses opinions que surten a la taula.

3. Bases: la Plataforma ha de tenir una mentalitat d’obrir portes a persones, entitats, artistes i idees. Els Processos han de generar una visió crítica. També pot tenir un benefici econòmic en la relació: empresa/artista/col·lectiu.

4. Es proposa de portar a gent interessada per a la propera trobada i que es vagi omplint una llista de possibles col·laboracions per a la creació d’una Xarxa de Processos artístics col·laboratius. La data de la propera reunió encara no s’ha concretat.

Desenvolupament de la reunió:

La reunió es fa al Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona, al LABmediació del CA Tarragona Centre d’Art. Comença puntual a les 12.30 h.

Es debaten assumptes al voltant del nom i la definició de la Plataforma on es fixa el Connectador com a Plataforma de processos artístics col·laboratius, que vol aplegar agents del territori i empreses, persones i col·lectius, entitats que, relacionats entorn al context artístic o no, puguin participar en projectes i accions en xarxa.

Es fa una lectura del dossier que s’està elaborant per part del grup i l’Alba i el Pau queden encarregats d’afegir les anotacions que sorgeixen sobre el text. També es diu de fer un calendari.

Es planteja de començar a generar informació per actualitzar el blog i també obrir un blog específic per al Connectador. Obrir un document online per aportar idees públicament sobre el disseny del logo i la imatge. També s’obrirà un correu electrònic de gmail.

El blog es pot fer en WordPress i pot incloure: documentació especialitzada, projectes referents, dossier, processos.

Es vol fer un acte presentació a la primavera, després de Sant Jordi. (Diu: “Abril, artistes mil”). La primavera és un bon moment per engegar propostes perquè hi ha moltes activitats culturals.

Es planteja fer o apadrinar una experiència pilot que pot ser diversa fins i tot individual. També es llança la idea de treballar el concepte d’amateur versus professional.

Es vol fer un acte per a acollir a la gent que hagi fet alguna cosa d’això sense discriminar gaire i fer així una mena de fòrum. També amb la visió de revalorar la figura de l’amateur.

S’informa que el CA Tarragona Centre d’Art fa la convocatòria de curs de pràctiques artístiques: Agents Dobles. Itineraris de doble direcció entre art i context, del 30 de gener al 2 de març, a càrrec de Mikel Morlas i Sinapsis.

Anuncis

La darrera tarda del mes de febrer, van assistir a la sessió de treball del grup de PAC la Cèlia, el Cristian, el Jordi Abelló, la Blanca, el Jordi, el Mikel, la Roser i l’Alba. La reunió es va desenvolupar a les instal·lacions de l’Antiga Audiència entre les 17h i les 19h aproximadament.

Es va començar la sessió assumint i gestionant la baixa assistència.

L’equip del CAT va explicar que havien recollit la proposta-demanda de coordinació i que iniciarien un blog per tal que tots els grups de treball bolquessin allà el treball que, s’anava realitzant i al ritme que cada grup de treball s’anés desenvolupant. D’aquesta manera tots els participants al l’OxR podrien anar seguint com anaven la resta de grups.

També es van plantejar que tot i que ells gestionarien i administrarien aquest blog, seria per tal de dinamitzar l’elaboració dels continguts a cada sessió i que hauria d’haver una persona encarregada de recollir el relat del succeït cada reunió i que podia ser una tasca rotativa.

Els participants de la sessió van continuar fent tombs i debats sobre la necessitat de marcar els objectius i la definició del grup de treball de la plataforma PAC.

Tot seguit es van tractar diferents temes i reflexions de forma una mica anàrquica que es detallen a continuació:

 • Al blog es podrien afegir casos pràctics , intervencions, pràctiques, experiències, accions concretes, etc… i qui ho podria presentar.
 • Ja que sembla que al territori no hi ha moltes experiències al respecte, s’assumeix que no se’n sap massa i que els participants d’aquest grup tenen ganes d’aprendre.
 • Es comenta l’oferiment de l’Escola d’Art de Tarragona tant d’espais com de predisposició per col·laborar.
 • Hi ha diferents ritmes de trobada i cal construir oportunitats als territoris.
 • Es podria organitzar un acte massiu… a llarg termini? Es fa referència a l’experiència que en alguna sessió va explicar-compartir la Jordina.
 • Sembla que hi ha la sensació de que els marcs de treball no estan definits.
 • A l’acte massiu o a les sessions de treball de la plataforma PAC es podrien anar programant sessions o accions formatives i/o intercanvi d’experiències entre els participants d’aquesta plataforma.
 • Es va considerar que els tècnics i/o persones implicades en la presa de decisions (sobretot de finançament) escoltin aquestes bones pràctiques i el benefici de treballar artísticament en espais inicialment o aparentment no artístics.
 • També es va parlar de la possibilitat de poder analitzar les pràctiques que es volen conèixer a través d’unes fitxes que recullin els mateixos paràmetres.
 • Es va pensar que entre tots i totes es podria elaborar una llista de noms de les persones que cadascú pensa que es podrien afegir a algun dels espais de treball d’aquest grup de PAC. Fent especial referència a agents de contextos no artístics.
 • Per engrescar-animar-dinamizar la definició del grup de treball es podria pensar en intentar respondre la següent pregunta: en què pensem quan pensem en PAC?
 • Un possible objectiu, podria ser, sistema per connectar artistes i organitzacions?.
 • També es va parlar sobre si les primeres accions pugessin recollir una doble vessant de sessions de treball i de formació, que es podria operativitzar a través dels propis participants del grup de treball, és a dir, una formació recíproca basada en el fet de compartir experiències i projectes.

Al tancament de la sessió els participants van valorar que resultaria útil poder arribar a la propera trobada amb uns deures que tots els assistents podrien portar fets de casa:

 • Llista de possibles persones que es podrien afegir al grup de PAC, detallant l’àmbit de procedència.
 • Casos i pràctiques cadascun del participants entenguin com a PAC.
 • Proposta redactada de la definició i els objectius del grup de PAC. Per així anar definint un missatge comú i compartit i també unes línies d’acció: autoformacions, trobades , acte massiu. Prioritats, calendaritzacions, etc.

Torna a sortir la possibilitat de poder treballar alguns d’aquests aspectes on-line, per arribar a les trobades amb feina feta. Que us sembla?

Noms i paraules interessants que apareixen al llarg de la sessió: TILT (Xarxa europea), experiències a Berlín, Brian Holmes, ColaBoraBora, Conexiones improbables, Community Art.

PAC__Obert_X_Reflexió_25_gener_2012

Descripció

El projecte consisteix a dissenyar una estructura estable d’agents que fomenti l’acollida i desenvolupament de processos artístics en context que suposin la creació de sinèrgies entre artistes, organitzacions i professionals de diversos sectors.

Aquesta es pot concretar en un ampli espectre d’accions des de les més reconeixibles com a art (en una lectura convencional) fins a d’altres de caire més transdisciplinari. Estem parlant d’intervencions en espais públics i privats, consultories i assessories a organitzacions en diversos àmbits i especialitats, formació adreçada a professionals de diversos sectors, etc.

Els interessos per formar part de la xarxa per als agents que pertanyen al sector artístic són ampliar hortizons professionals; potenciar l’impacte de posicionaments estètics, econòmics, filosòfics, organitzatius, etc. contemporanis i la sostenibilitat econòmica.

Pel que fa als agents que no pertanyen al sector artístic, els pot interessar participar de la xarxa perquè facilita noves connexions entre persones, professionals, entitats, espais urbans i d’ús social, perquè les accions artístiques poden donar resposta a inquietuds i necessitats de la ciutadania i perquè fomenta una cultura creativa superant models de consum passiu.

Objectius

Reivindicar als/les artistes com a agents d’impacte en contextos socials i econòmics capaços d’afegir valor als processos i resultats d’organitzacions de diversos àmbits i sectors (tercer sector social, indústria, comerç, educació, etc.) responent als problemes i necessitats d’aquestes des d’una perspectiva creativa i innovadora.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • Motivació dels/les implicats/des
 • Experiència i coneixements en l’àmbit del grup impulsor
 • Context socio-cultural i econòmic permeable (Crisi=Oportunitat)
 • Suport del Centre d’Art de Tarragona
 • Nínxol de mercar per explorar

Febles:

 • Heterogeneïtat dins el grup impulsor
 • Risc de desequilibri intern en el desenvolupament de tasques
 • Manca de finançament inicial
 • Precarietat del sector artístic local/regional
 • Cultura organitzacional (empresarial i institucional) poc creativa i innovadora
 • Desinterès per les pràctiques artístiques contemporànies a la demarcació

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

  • Esther Canals, Laboratori Visual
  • Anna Catà, Auriga Serveis Culturals
  • Pau Catà, Centre de Recerca i Creació Casamarles
  • Pere Estadella / Jordina Ros, Ditada
  • Ivan Favà / Tecla Martorell, Centre de Formació d’Adults Tarragona
  • Magda Guillén
  • Jordi Martorell
  • Mikel Morlas, Arnolfini
  • Francesc Perramon / Lluís Vives / Manel Margalef, Escola d’Art i Disseny de Tarragona
  • Sergi Quiñonero, Poblet Natura i art
  • Tomàs Sentís, Àrea de Relacions ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona
  • Montserrat Vargas, Coordinadora de Centre cívics de Tarragona
  • Joaquim Vilafranca, Escola d’Art i Disseny de Reus
  • Alba Zamora, Casal l’Amic