Arxius

Espai d’Emergèn(t)cia

Assistents:

 • Montserrat Caballero
 • Cèlia del Diego
 • Magda Guillén
 • Cecília Lobel
 • Gemma Massaguer
 • Ció Pallarès
 • Jordi París
 • Aureli Ruiz
 • Marina Vives

Resum:

1. El projecte multiexpositiu “Breathing Time” es troba en camí de trobar recursos que facin possible la seva realització al maig del 2013. Vol aplegar diferents espais i diversos artistes del territori com una mostra multidisciplinar .

2. S’ha d’acabar de concretar en un projecte que comptarà amb els 24 artistes de l’arxiu L’Irradiador. Els comissaris, Cecília Lobel i Aureli Ruiz són els encarregats de preparar el projecte dirigit a institucions públiques i privades per aconseguir els recursos, i garantir la publicació del catàleg i la remuneració dels artistes.

3. S’assaja un calendari de producció segons les inauguracions es faran els dijous, divendres i dissabtes, els dies 2, 3, 4, i 9, 10, 11 de maig. Serà necessari reservar del 15 al 30 d’abril per producció, amb 3 o 4 dies de muntatge. La setmana del 8 d’abril es començarà amb la premsa i comunicació.

4. Està prevista la propera reunió que serà dimarts 29 de gener al matí, a l’oficina del CA Tarragona, Plaça del Pallol, 3.

Desenvolupament de la reunió:

S’aproximen les festes de Nadal i un nou any i no s’ha acabat de concretar un projecte amb els artistes que hi intervindran en cada sala perquè falten els recursos econòmics per tirar endavant “Breathing Time” tal i com s’havia ideat, i això desanima una mica.

Cèlia del Diego explica que el CA Tarragona pagarà als comissaris les hores invertides en el preprojecte, tiri aquest endavant o no.

Es concreta que es refaran un parell de detalls al projecte per poder-ho presentar per sol·licitar recursos a diferents institucions o empreses.

Marina Vives enviarà per mail un formulari model per aconseguir ajuts privats i es pot personalitzar i incloure’l al projecte per mostrar les contrapartides que té l’empresa privada per col·laborar.

S’acorda de fer una carta/instància signada pels regidors dels Ajuntaments que acullen el projecte “Breathing Time”.

Actualment s’han recaptat teòricament 7.000 euros i en falten 2.000 per als 9.000 euros plantejats com a mínims per a la realització del projecte. A banda, es busca finançament per al catàleg col·lectiu i la publicitat.

El becari de comunicació pot fer molta feina en el bloc i les xarxes socials, gravació d’arxiu i la projecció de vídeo documental, però resulta més interessant provar de fer també un catàleg de tots els artistes, fulls de sala, etc.

Cada sala té unes especificacions i s’ha d’intentar buscar un fil conductor amb les obres exposades.: la Sala del Pardo del Vendrell disposarà de dues sales per a l’exposició; la Generalitat necessita saber de quina comarca és, per fer la seva promoció 6×4 des dels Serveis Territorials de Cultura, l’Espai Jove Kesse requereix que l’artista sigui menor de 35 anys, etc. S’acorda que els comissaris elaboraran el projecte tenint en compte les necessitats dels diferents espais.

Es preveu la propera reunió per al dia 29 de gener a les 9 h a l’oficina del CA Tarragona. Aquest dia l’Aureli Ruiz i la Cecília Lobel ens presentaran el projecte amb la distribució d’artistes en els diferents espais (que potser ens avançaran abans per mail per tal que tinguem temps de llegir-lo amb calma). També per a aquell dia esperem poder tenir més informació sobre les possibles fonts de finançament que s’han estudiat.

Image

Bones festes i bon any 2013

Anuncis

Assistents:

 • Montserrat Caballero
 • Cèlia del Diego
 • Magda Guillén
 • Cecilia Lobel
 • Jordi Martorell
 • Gemma Massagué
 • Ció Pallarès
 • Jordi París
 • Aureli Ruiz

La reunió comença amb un cert retard i la fem dins el LABmediació del CA Tarragona, dissenyat pels estudiants de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus. Tothom dona per fet que és la darrera reunió abans de setembre.

Petit intercanvi d’opinions al voltant de si estem encallats o anem al ralentí.

Fins a mitjans de juliol no tindrem la resposta definitiva sobre si el CEMIR i/o la sala gran del Museu d’Art i Història de Reus participaran a l’exposició simultània de maig de 2013. De moment, la sala Fortuny del Centre de Lectura està disponible.

A Cambrils encara cal concretar força.

A Tarragona, l’Espai Kesse i Display no tenen pressupost. Al Display, a més, cal producció específica. Serveis Territorials aporta el 15% de la valoració de les peces exposades, però no aportarà pressupost genèric perquè es considera que la Generalitat ja aporta la seva part a través de la dotació al Centre d’Art.

Es decideix encarregar el redactat del projecte als comissaris per disposar d’un projecte, un document, tancat i comunicable.

S’obre un debat al voltant de la possible implicació de la Diputació de Tarragona. La Diputació alimenta el discurs del territori que coincideix molt amb el nostre. Una exposició, un acte inaugural? El debat queda una mica enlaire.

Tothom està d’acord que per treballar necessitem un pressupost aproximat, amb una estimació d’ingressos i despeses d’uns 12.000€.

En el redactat del projecte es podria incloure que es volen sol·licitar becaris a la URV per al disseny i difusió web 2.0 i realització de vídeos.

Es podria dissenyar el catàleg com un suplement de premsa encartat dins d’algun diari. Els costos de producció són més baixos i la difusió pot ser superior. Si s’opta per aquest disseny, seria pertinent considerar la possibilitat d’incloure-hi publicitat? Afectaria el disseny al to dels textos, considerant el públic a què ens dirigim? Pensem-hi.

Tanquem calendari:

Juliol:

 • Redacció de l’avantprojecte

Setembre:

 • Contacte amb els artistes
 • Redactat del preprojecte
 • Primer contacte amb la Diputació

ATENCIÓ: Els espais participants han d’enviar plànols i fotografies dels espais als comissaris.

S’acaba la reunió a quarts d’una, alguns es queden a visitar l’exposició, fa una calor molt i molt considerable.

Propera reunió el 27 de setembre a les 10h del matí a un espai per determinar.

Molt bon estiu

Ens trobem a la Sala Portal del Pardo del Vendrell:

 • Montse Caballero
 • Esther Canals
 • Cèlia del Diego
 • Magda Guillén
 • Cecília Lobel
 • Ció Pallarès
 • Jordi París
 • Aureli Ruiz

Resum:

 1. Tràmits per a dur a terme el projecte expositiu que sorgeix de l’Irradiador al maig de 2013 en diversos espais culturals del Camp de Tarragona amb artistes d’aquest projecte creat pel CA Tarragona. Aquest cicle d’exposicions és un projecte de la Xarxa de Gestors, i el CA Tarragona se situa com a mediador i col·laborador, ofereix una aportació econòmica de 2.000 euros al projecte.
 2. Repartició de les tasques relacionades amb els espais expositius i els artistes. Es fixa una aportació mínima de 500 euros per sala, es parlarà dels que no poden aportar calés però sí espais, i dels espais públics i privats.
 3. Remuneració dels artistes, intentar que cobrin i/o convidar-los a un dinar o sopar. No s’assumiran despeses de producció de les obres.
 4. La difusió i les publicacions són un punt fort del pressupost, però també el que pot animar als artistes a participar-hi. Es vol fer un fullet per artista i un catàleg conjunt de tots els artistes que participin en les exposicions.
 5. Data de la propera reunió el 28 de juny de 10 a 12 h al LABmediació del CA Tarragona (Tinglado 2 del Moll de Costa).

Desenvolupament de la reunió:

Ció Pallarès, tècnica de cultura de l’Ajuntament del Vendrell, ens convida a veure aquest magnífic espai, la Casa Portal del Pardo, en què hi treballa des de 1984 i fa una introducció històrica de l’edifici i sobre l’exposició que es pot veure.

Es reprèn el tema de fer un projecte expositiu pel maig de 2013 en diferents punts del territori relacionat amb l’Irradiador que organitza el grup Xarxa de Gestors. Explica que al maig de 2013 el CA tornarà a tenir una exposició al Tinglado 2 del Moll de Costa, sobre vídeo.

Jordi París, director del Museu de Valls, parla del Museu de la vida rural de l’Espluga de Francolí. Han fet una ampliació d’una sala al museu i la inauguren aquesta setmana. Pot ésser un altre espai expositiu al projecte.

Cecília Lobel i Aureli Ruiz com a comissaris del projecte enumeren els espais dels que disposen per exposar l’Irradiador: Sala Àmbits (Cambrils), Sala Portal del Pardo (el Vendrell), Museu de Valls, Espai Kesse, CaixaForum, Serveis Territorials de la Generalitat (Tarragona), CA Tarragona, Plafons de Display, Museu d’Art Modern, Centre de la Imatge Mas Iglesias (Reus), Centre de Lectura de Reus, Museu de la vida rural (L’Espluga de Francolí), l’església de Montblanc.

Es comenta que l’espai de Montblanc potser no és molt adient, s’ha de pensar que hi hagi algú que obri dins d’un horari i estigui a la sala.

Cecília Lobel considera que la Galeria Pinyol de Reus potser podria participar-hi. Es valora la proposta.

Es comenta de fer una publicació on surti tot el treball conjunt i també de fer un plafó per a cada espai amb tot el cicle d’exposicions. S’haurien de fer 500 catàlegs per a cada espai: un d’individual per artista i exposició, i un altre col·lectiu que pot ser format diari i es podria provar d’encartar en algun diari per a la seva difusió.

Cecília Lobel i Aureli Ruiz expliquen que troben problemes a l’hora de situar un artista en una sala de Tarragona i un altre que exposa fora. Pensen en la possibilitat de premiar donant més espai al que va lluny o que exposi a dos llocs diferents.

Seria convenient que l’artista portés l’obra preparada ja que no es poden assumir despeses de producció. Es pot provar de demanar cercar diners per al catàleg i demanar un mínim de 500 euros als espais que vulguin participar, haurien de ser 1.000 euros per anar bé.

Cèlia del Diego comenta que és important que valorem què es podrà pagar als artistes. Explica que en la web hi ha un breu dels artistes de l’Irradiador. El CA es posarà en contacte amb els artistes perquè sàpiguen que s’està movent aquest projecte des de la Xarxa de Gestors per tal que els comissaris puguin contactar amb ells directament.

Es posen sobre la taula diverses qüestions: La relació de partides pressupostàries; la necessitat de saber amb quins artistes contem. Concretar abans del estiu o ja cap al setembre que seria quan s’ha de presentar el projecte. Condicions de les exposicions: transport, catàlegs, etc. Finalment pregunta: qui contactarà amb els artistes? La invitació es pot fer electrònica per reduir despeses.

Jordi París planteja que ell parlarà amb el Museu de l’Espluga i que Ció Pallarès parli amb Gemma Massagué, tècnica de cultura de l’Ajuntament de Cambrils. Diu que a Reus igual li convé més proposar l’espai del Museu. Seria una sala més gran i molt més cèntrica i accessible. La centralitat és important. Cèlia del Diego parlarà amb l’Espai Kesse i també amb Montblanc. També proposa que des del CA Tarragona poden provar de demanar un becari de Comunicació de la URV perquè faci un estudi de comunicació. Cecília Lobel i Aureli Ruiz diuen que intentaran parlar amb el regidor de Reus.

Data de la propera reunió el 28 de juny de 10 a 12 h al LABmediació del CA Tarragona (Tinglado 2 del Moll de Costa).

1) Resum de la reunió:

Es va fer una valoració de l’Obert per reflexió, quines expectatives hi havia quan va començar i el que s’ha aconseguit amb les reunions. La valoració és molt positiva per les relacions que s’han establert entre els diversos agents convidats a l’Obert, però també es vol conèixer quin és el paper que pot aportar el Centre d’Art de Tarragona respecte a les iniciatives que es puguin dur a terme en cadascú dels grups que s’han format a partir de l’experiència.

El CA Tarragona es configura com a mediador entre els diferents grups i vol participar activament, fins i tot plantegen que poden tenir cert pressupost per organitzar i gestionar diversos actes relacionats amb l’Obert per reflexió. El Centre d’Art prepararà per a la propera reunió informació sobre subvencions i ajudes que s’atorguen fora de l’Estat Espanyol.

Es proposa una freqüència de reunions cada quinze dies fins al juliol o de mig any en l’Antiga Audiència i possiblement en altres emplaçaments vinculats als membres.

El CA Tarragona proposa les preguntes que s’han de respondre en la propera reunió: què aporta el grup a cada membre i què pot aportar al grup cadascú; quina relació tenen els membres amb l’art emergent; configurar un llistat de possibles agents del territori que poden formar part del grup per la seva vinculació amb l’art emergent.

2) Conclusions:

a) Valoració positiva de l’Obert per reflexió com a vincle de relació entre els agents.

b) Periodicitat de les reunions. Visibilitat de la informació. Buscar un espai de l’emergència.

c) Respondre a preguntes: què aporta el grup i què pots aportar. Suggeriment de nous noms d’agents de l’emergència.

3) Paraules dels assistents:

Pere Estadella: Esperava més de l’Obert. Tenia una predisposició a esperar que el CA Tarragona fes alguna cosa, engegués alguns projectes concrets. Va veure que alguns grups ho tenien clar i altres no. Planteja fer algun projecte reivindicatiu amb accions en espais públics perquè la gent sàpiga que existeix el grup Espais Emergen(t)s. Diu que hem de fer quelcom engrescador encara que siguem poques persones, a Cambrils, Tarragona i altres poblacions. Van tenir un projecte de Festival a Brussel·les a escoles i ho van deixar per manca de no saber on demanar part dels diners que els hi faltaven. Pot plantejar un projecte per treballar amb nens des de la pedagogia, ja què l’art es treballa sempre en els batxillerats artístics però no es pensa en la formació en la infància.

Jordi Ribas: El CA Tarragona el que proposa és una fórmula de treball. Vol que les propostes siguin consensuades. El centre estarà mig any coordinant el grup. Vol que tot el que passi amb Espais Emergen(t)s sigui compartible amb altres quatre grups. Per això proposa fer un blog on compartir les experiències i que tot el que es faci sigui visible per als altres grups. Magda fa l’acta, li agrada que hi hagi un redactor perquè la informació es comparteixi amb els demés. Jordi París, Ció Pallarès, Xavier Filella, etc. tenen uns espais que poden compartir amb els altres i alhora ells amplien la seva llista de contactes enviant informació dels seus programes a més gent interessada. Ofereix que si es fa una acció o debat el CA Tarragona pot pagar als ponents. Disposen d’una partida de calés per a l’Obert. Es parla de la situació del Tinglado com a seu / espai del Centre d’Art per desenvolupar el seu programa de difusió. Vol que plantegem cadascú un possible projecte. Si es proposa un curs en Polítiques econòmiques europees en l’art pot interessar a molta gent de l’Obert i d’altres. Antonio Salcedo parlava de la formació de públics. S’ha de pensar si es vol treballar en la formació de públics o bé fer més visible la idea d’emergència.

Magda Guillén: L’avantatge que aporta l’Obert per reflexió és que ha posat en relació a persones que en molts casos es coneixen i sabien de la feina dels altres però no tenen relació. Comenta que falta gent en aquest grup, que hi ha agents i artistes que porten temps en les arts emergents que no han estat presents. Proposa com a espai per al CA Tarragona el Beateri de Sant Domènech al davant de l’Antiga Audiència, un lloc emblemàtic de la ciutat i ben comunicat i de trànsit, on s’estan fent obres de remodelació. Es pot plantejar una acció conjunta als carrers de diverses localitats amb un mínim cost econòmic, ja que hi ha capital humà i ganes.

Esther Canals: S’ha fet repàs i valoracions, però cal posar projectes sobre la taula. El que falten són els calés. Crear un projecte de nova planta és complicat. Potser la manera de començar seria recolzant un projecte que ja estigui funcionant (projectes com els d’Antonio Salcedo, Andrea Eidenhammer, Magda Guillén, Laboratori Visual, etc.). Caldria que es definís el grup i el concepte d’art emergent de cadascú i després una vegada feta la feina i quan ja es conegui la tasca dels membres fundadors seria moment d’anar a buscar a més gent que hi vulgui participar. Aviat començarà el Festival d’Art Visual E·plec que ella representa i que és un projecte de l’Associació Cultural Laboratori Visual on treballen amb artistes emergents.

Ció Pallarès: Ella s’incorpora ara al grup. Representa La Casa del Pardo al Vendrell. Les activitats que programen es nodreixen de les sol·licituds que reben, amb un criteri de varietat i qualitat per al públic. Ara estan apostant per la ceràmica contemporània. S’ha afegit aquest grup perquè no li arriben demandes d’arts emergents i no sap on trobar-les de gent del territori, ja què coneix molt més el panorama de Barcelona, i perquè vol al Vendrell una programació diversa. També es poden fer exposicions. Demana que enviem projectes de cara al pressupost del 2013. Parla sobre la Fundació Interarts de Barcelona on ella va fer un Màster de polítiques i cultures internacionals. Allí hi ha molta informació per a conèixer el que es fa a Europa. Es poden fer coses a un espai magnífic al Roc de Sant Caietà, La roca foradada, de Roda de Barà.

Cèlia del Diego: El projecte L’Irradiador que ha engegat el CA Tarragona es farà amb l’Escola d’Art de Tarragona i l’Associació d’Artistes i es vincularà amb l’Aula d’Art de la URV que dirigeix l’Antonio Salcedo, un altre any potser es pot vincular aquest grup. Potser els artistes seleccionats a l’Irradiador seran els que programin l’Aula d’Art URV. Sobre el grup Espais Emergen(t)s ha d’haver uns interessos comuns entre els membres, ja que són els que configuren el grup. S’ha de detectar si falta formació per a demanar calés fora d’Espanya ja que aquí no n’hi ha. Aquesta formació la pot assumir el CA Tarragona per oferir-la al grup. Pensar en un lloc on treballar. La Sala Kesse està treballant amb l’Escola d’Art amb els Microcicles. Creu molt important establir un lloc de l’emergència al Camp de Tarragona.

Assistents: Txell Alfonso, Esther Canals, Cèlia del Diego, Pere Estadella, Magda Guillén, Ció Pallarès, Jordi Ribas.

Descripció

El projecte consisteix a crear una plataforma que aglutini agents actius relacionats amb les pràctiques emergents.

La plataforma pretén generar un debat previ entorn el concepte i les pràctiques de l’”emergèntcia”.

Ha de participar de la descentralització, incloent el Camp de Tarragona.

La plataforma ha de tenir un espai virtual en línia (en forma de Google group, bloc, 2.0…) i un espai físic en trobades (també practicant la descentralització).

Aquesta plataforma ha de dur a terme accions com sessions d'(auto)anàlisi de projectes: assessoria, suport, compartir experiències, detectar buits, etc. També pot generar un llistat amb possibles col·laboradors (del món educatiu, projectes, espais…); organitzar cursos i tallers; plantejar accions al voltant de l’espai públic, re-pensar l’espai; articular pedagogies de difusió vinculades a la pràctica de l’art emergent i treballar en la formació de nous públics; obrir convocatòries puntuals.

Les primeres accions perquè la plataforma pugui començar poden ser, en primer lloc, unes jornades de debat sobre l’art emergent. En segon lloc, es planteja alguna acció al carrer que faci de reclam, com per exemple realitzar diverses accions performàtiques amb artistes en diversos punts de la província, com un cicle d’art al carrer i als espais públics i privats en els quals es fa participar al públic de l’obra d’art i del diàleg entre l’art emergent i l’art contemporani i la seva definició.

Objectius

Promoure la professionalització d’emergents.

Crear una xarxa de contactes, experiències, recursos, interessos, etc.

Visibilitzar tots aquells projectes, agents actius, equipaments del Camp de Tarragona.

Ser un espai de contacte, promoció, suport, difusió i activació de recursos de l’art emergent.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • La xarxa que es pot crear al voltant de l’art emergent entre els diferents agents que participen en la plataforma i la societat que pot interessar-se pel projecte.

Febles:

 • La indeterminació del projecte.
 • La no concreció de la plataforma.

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

  • Núria Boronat, Espai Jove Kesse
  • Esther Canals / Cristina Serra, Laboratori Visual
  • Andrea Eidenhammer, Künstainer
  • Xavier Filella, Centre de Lectura de Reus
  • Magda Guillén
  • Antonio Salcedo, Departament d’Història de l’Art de la URV
  • Pere Estadella / Jordina Ros, Ditada