Arxius

Monthly Archives: febrer 2012

La darrera tarda del mes de febrer, van assistir a la sessió de treball del grup de PAC la Cèlia, el Cristian, el Jordi Abelló, la Blanca, el Jordi, el Mikel, la Roser i l’Alba. La reunió es va desenvolupar a les instal·lacions de l’Antiga Audiència entre les 17h i les 19h aproximadament.

Es va començar la sessió assumint i gestionant la baixa assistència.

L’equip del CAT va explicar que havien recollit la proposta-demanda de coordinació i que iniciarien un blog per tal que tots els grups de treball bolquessin allà el treball que, s’anava realitzant i al ritme que cada grup de treball s’anés desenvolupant. D’aquesta manera tots els participants al l’OxR podrien anar seguint com anaven la resta de grups.

També es van plantejar que tot i que ells gestionarien i administrarien aquest blog, seria per tal de dinamitzar l’elaboració dels continguts a cada sessió i que hauria d’haver una persona encarregada de recollir el relat del succeït cada reunió i que podia ser una tasca rotativa.

Els participants de la sessió van continuar fent tombs i debats sobre la necessitat de marcar els objectius i la definició del grup de treball de la plataforma PAC.

Tot seguit es van tractar diferents temes i reflexions de forma una mica anàrquica que es detallen a continuació:

 • Al blog es podrien afegir casos pràctics , intervencions, pràctiques, experiències, accions concretes, etc… i qui ho podria presentar.
 • Ja que sembla que al territori no hi ha moltes experiències al respecte, s’assumeix que no se’n sap massa i que els participants d’aquest grup tenen ganes d’aprendre.
 • Es comenta l’oferiment de l’Escola d’Art de Tarragona tant d’espais com de predisposició per col·laborar.
 • Hi ha diferents ritmes de trobada i cal construir oportunitats als territoris.
 • Es podria organitzar un acte massiu… a llarg termini? Es fa referència a l’experiència que en alguna sessió va explicar-compartir la Jordina.
 • Sembla que hi ha la sensació de que els marcs de treball no estan definits.
 • A l’acte massiu o a les sessions de treball de la plataforma PAC es podrien anar programant sessions o accions formatives i/o intercanvi d’experiències entre els participants d’aquesta plataforma.
 • Es va considerar que els tècnics i/o persones implicades en la presa de decisions (sobretot de finançament) escoltin aquestes bones pràctiques i el benefici de treballar artísticament en espais inicialment o aparentment no artístics.
 • També es va parlar de la possibilitat de poder analitzar les pràctiques que es volen conèixer a través d’unes fitxes que recullin els mateixos paràmetres.
 • Es va pensar que entre tots i totes es podria elaborar una llista de noms de les persones que cadascú pensa que es podrien afegir a algun dels espais de treball d’aquest grup de PAC. Fent especial referència a agents de contextos no artístics.
 • Per engrescar-animar-dinamizar la definició del grup de treball es podria pensar en intentar respondre la següent pregunta: en què pensem quan pensem en PAC?
 • Un possible objectiu, podria ser, sistema per connectar artistes i organitzacions?.
 • També es va parlar sobre si les primeres accions pugessin recollir una doble vessant de sessions de treball i de formació, que es podria operativitzar a través dels propis participants del grup de treball, és a dir, una formació recíproca basada en el fet de compartir experiències i projectes.

Al tancament de la sessió els participants van valorar que resultaria útil poder arribar a la propera trobada amb uns deures que tots els assistents podrien portar fets de casa:

 • Llista de possibles persones que es podrien afegir al grup de PAC, detallant l’àmbit de procedència.
 • Casos i pràctiques cadascun del participants entenguin com a PAC.
 • Proposta redactada de la definició i els objectius del grup de PAC. Per així anar definint un missatge comú i compartit i també unes línies d’acció: autoformacions, trobades , acte massiu. Prioritats, calendaritzacions, etc.

Torna a sortir la possibilitat de poder treballar alguns d’aquests aspectes on-line, per arribar a les trobades amb feina feta. Que us sembla?

Noms i paraules interessants que apareixen al llarg de la sessió: TILT (Xarxa europea), experiències a Berlín, Brian Holmes, ColaBoraBora, Conexiones improbables, Community Art.

Anuncis

Reunió de la xarxa de programadors, dimecres 22 de febrer de 2012

Parlem una mica del bloc compartit

El Centre d’Art farà de coordinador dels grups de treball fins el juny de 2012.

Decidim utilitzar el bloc de l’Obert per Reflexió per compartir informació.

Tindrem una estudiant en pràctiques que farà d’interlocutora amb nosaltres i farà la recerca que li demanem.

Majoritàriament ens va bé fer les reunions els dijous al matí.

Encara creiem que ens cal definir per a què ha de servir el grup de treball, què pot aportar una xarxa que treballa amb la gestió de programació al territori.

Algunes respostes sobre per a què serveix treballar en la gestió amb xarxa:

 • Intercanvi i formació.
 • Avantatges per aconseguir finançament tant de les institucions com de l’empresa privada.

Ens sembla que pot ser molt enriquidor visitar, de manera consecutiva, tots els espais que formen part d’aquesta xarxa de programadors, fent cada vegada la reunió a un espai o centre diferent. Això ens servirà, a banda de per fer companyonia, per veure com es gestionen els diferents espais, i permetrà compartir entre tots les experiències de gestió.

Acordem entre tots per podem començar amb Tarragona, visitant el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona si des del Museu si avenen. I ho fan.

Aquesta experiència pot ser un pas en la direcció de provar de renovar els models antics de gestió, analitzar quines pràctiques poden estar desfasades o ser inapropiades i mirar de fer i debatre noves propostes. La idea provoca una acceptació general i a la vegada un cert generalitzat escepticisme sobre la capacitat real de trobar models de gestió ideals que permetin apropar la creació contemporània al públic. Ja portem molts anys donant-li tombs al tema, encara que potser ara, amb la crisi i tal i qual… I el poder d’Internet i les xarxes socials. Això també, és clar.

El Jordi París (Museu de Valls) proposa de fer una exposició simultàniament en tots els espais de la xarxa. També s’apunta la possibilitat d’escollir els artistes a partir de la convocatòria del CA Tarragona amb el projecte L’Irradiador. Es genera un gran consens sobre aquesta proposta, és prou simple, s’entén ràpid, permet la participació de tots els centres que vulguin i es pot posar en marxa amb relativa facilitat i celeritat.

El Jordi Ribas del Centre d’Art afegeix que podríem proposar al grup d’educació que comissaries o coordinés aquesta exposició. La proposta va en la línia de certificar que el projecte permetria diverses línies d’actuació transversal de diferents comissions i xarxes de treball. A la propera sessió del grup d’educació se’ls farà la proposta per saber com ho veuen.

Tota aquesta qüestió de qui comissaria les diferents exposicions genera un debat que no es tanca en ferm, hi ha diverses propostes damunt la taula:

 • Comissariat extern i unificat, fins i tot de fora el territori.
 • Comissariat vinculat al grup de treball de la Xarxa de Projectes artístics en l’àmbit educatiu.
 • Comissaris de dins els propis grups de treball del territori…
 • D’altres

Per a l’exposició general, cada sala o espai comptabilitzarà la part dels diners que tenen previst per a les seves exposicions en el període determinat, i s’arribarà a un acord comú per a què una part dels diners posats esdevinguin fons comú per a despeses generals i compartides. Torna a sortir el tema de que podríem provar de buscar finançament d’administracions territorials per fer-se càrrec del cost d’un catàleg general.

Ens cal encara fer una geografia exhaustiva de les sales que programen o poden programar art contemporani al Camp de Tarragona per tal de convidar-los a sumar-se al grup.

D’entrada surten alguns noms d’equipaments amb els que podríem contactar:

 • Priorat Centre d’Art
 • Fundació Fenosa
 • Centre Mas Iglesias de Reus
 • Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, encara que, de moment, no estan per la labor de l’art contemporani

Tot i així, Aniria bé que per a la propera reunió tots penséssim qui més s’hi pot afegir.

PROPERA REUNIÓ dijous 8 de març a les 11,30 del matí

1) Resum de la reunió:

Es va fer una valoració de l’Obert per reflexió, quines expectatives hi havia quan va començar i el que s’ha aconseguit amb les reunions. La valoració és molt positiva per les relacions que s’han establert entre els diversos agents convidats a l’Obert, però també es vol conèixer quin és el paper que pot aportar el Centre d’Art de Tarragona respecte a les iniciatives que es puguin dur a terme en cadascú dels grups que s’han format a partir de l’experiència.

El CA Tarragona es configura com a mediador entre els diferents grups i vol participar activament, fins i tot plantegen que poden tenir cert pressupost per organitzar i gestionar diversos actes relacionats amb l’Obert per reflexió. El Centre d’Art prepararà per a la propera reunió informació sobre subvencions i ajudes que s’atorguen fora de l’Estat Espanyol.

Es proposa una freqüència de reunions cada quinze dies fins al juliol o de mig any en l’Antiga Audiència i possiblement en altres emplaçaments vinculats als membres.

El CA Tarragona proposa les preguntes que s’han de respondre en la propera reunió: què aporta el grup a cada membre i què pot aportar al grup cadascú; quina relació tenen els membres amb l’art emergent; configurar un llistat de possibles agents del territori que poden formar part del grup per la seva vinculació amb l’art emergent.

2) Conclusions:

a) Valoració positiva de l’Obert per reflexió com a vincle de relació entre els agents.

b) Periodicitat de les reunions. Visibilitat de la informació. Buscar un espai de l’emergència.

c) Respondre a preguntes: què aporta el grup i què pots aportar. Suggeriment de nous noms d’agents de l’emergència.

3) Paraules dels assistents:

Pere Estadella: Esperava més de l’Obert. Tenia una predisposició a esperar que el CA Tarragona fes alguna cosa, engegués alguns projectes concrets. Va veure que alguns grups ho tenien clar i altres no. Planteja fer algun projecte reivindicatiu amb accions en espais públics perquè la gent sàpiga que existeix el grup Espais Emergen(t)s. Diu que hem de fer quelcom engrescador encara que siguem poques persones, a Cambrils, Tarragona i altres poblacions. Van tenir un projecte de Festival a Brussel·les a escoles i ho van deixar per manca de no saber on demanar part dels diners que els hi faltaven. Pot plantejar un projecte per treballar amb nens des de la pedagogia, ja què l’art es treballa sempre en els batxillerats artístics però no es pensa en la formació en la infància.

Jordi Ribas: El CA Tarragona el que proposa és una fórmula de treball. Vol que les propostes siguin consensuades. El centre estarà mig any coordinant el grup. Vol que tot el que passi amb Espais Emergen(t)s sigui compartible amb altres quatre grups. Per això proposa fer un blog on compartir les experiències i que tot el que es faci sigui visible per als altres grups. Magda fa l’acta, li agrada que hi hagi un redactor perquè la informació es comparteixi amb els demés. Jordi París, Ció Pallarès, Xavier Filella, etc. tenen uns espais que poden compartir amb els altres i alhora ells amplien la seva llista de contactes enviant informació dels seus programes a més gent interessada. Ofereix que si es fa una acció o debat el CA Tarragona pot pagar als ponents. Disposen d’una partida de calés per a l’Obert. Es parla de la situació del Tinglado com a seu / espai del Centre d’Art per desenvolupar el seu programa de difusió. Vol que plantegem cadascú un possible projecte. Si es proposa un curs en Polítiques econòmiques europees en l’art pot interessar a molta gent de l’Obert i d’altres. Antonio Salcedo parlava de la formació de públics. S’ha de pensar si es vol treballar en la formació de públics o bé fer més visible la idea d’emergència.

Magda Guillén: L’avantatge que aporta l’Obert per reflexió és que ha posat en relació a persones que en molts casos es coneixen i sabien de la feina dels altres però no tenen relació. Comenta que falta gent en aquest grup, que hi ha agents i artistes que porten temps en les arts emergents que no han estat presents. Proposa com a espai per al CA Tarragona el Beateri de Sant Domènech al davant de l’Antiga Audiència, un lloc emblemàtic de la ciutat i ben comunicat i de trànsit, on s’estan fent obres de remodelació. Es pot plantejar una acció conjunta als carrers de diverses localitats amb un mínim cost econòmic, ja que hi ha capital humà i ganes.

Esther Canals: S’ha fet repàs i valoracions, però cal posar projectes sobre la taula. El que falten són els calés. Crear un projecte de nova planta és complicat. Potser la manera de començar seria recolzant un projecte que ja estigui funcionant (projectes com els d’Antonio Salcedo, Andrea Eidenhammer, Magda Guillén, Laboratori Visual, etc.). Caldria que es definís el grup i el concepte d’art emergent de cadascú i després una vegada feta la feina i quan ja es conegui la tasca dels membres fundadors seria moment d’anar a buscar a més gent que hi vulgui participar. Aviat començarà el Festival d’Art Visual E·plec que ella representa i que és un projecte de l’Associació Cultural Laboratori Visual on treballen amb artistes emergents.

Ció Pallarès: Ella s’incorpora ara al grup. Representa La Casa del Pardo al Vendrell. Les activitats que programen es nodreixen de les sol·licituds que reben, amb un criteri de varietat i qualitat per al públic. Ara estan apostant per la ceràmica contemporània. S’ha afegit aquest grup perquè no li arriben demandes d’arts emergents i no sap on trobar-les de gent del territori, ja què coneix molt més el panorama de Barcelona, i perquè vol al Vendrell una programació diversa. També es poden fer exposicions. Demana que enviem projectes de cara al pressupost del 2013. Parla sobre la Fundació Interarts de Barcelona on ella va fer un Màster de polítiques i cultures internacionals. Allí hi ha molta informació per a conèixer el que es fa a Europa. Es poden fer coses a un espai magnífic al Roc de Sant Caietà, La roca foradada, de Roda de Barà.

Cèlia del Diego: El projecte L’Irradiador que ha engegat el CA Tarragona es farà amb l’Escola d’Art de Tarragona i l’Associació d’Artistes i es vincularà amb l’Aula d’Art de la URV que dirigeix l’Antonio Salcedo, un altre any potser es pot vincular aquest grup. Potser els artistes seleccionats a l’Irradiador seran els que programin l’Aula d’Art URV. Sobre el grup Espais Emergen(t)s ha d’haver uns interessos comuns entre els membres, ja que són els que configuren el grup. S’ha de detectar si falta formació per a demanar calés fora d’Espanya ja que aquí no n’hi ha. Aquesta formació la pot assumir el CA Tarragona per oferir-la al grup. Pensar en un lloc on treballar. La Sala Kesse està treballant amb l’Escola d’Art amb els Microcicles. Creu molt important establir un lloc de l’emergència al Camp de Tarragona.

Assistents: Txell Alfonso, Esther Canals, Cèlia del Diego, Pere Estadella, Magda Guillén, Ció Pallarès, Jordi Ribas.

El tema principal de la reunió va ser la creació d’un espai web, que sigui una plataforma per a tots els grups i tots els agents relacionats amb l’art a les comarques de Tarragona. La seva missió principal hauria de ser la difusió de tot el que està esdevenint relacionat amb l’art. En un principi ens preguntàven si aquest lloc web hauria d’anar dirigit només als públics artístics del territori, com un espai per a la comunicació entre ells, o obert a tota la ciutadania. Finalment es va veure clar que el que hauríem d’aconseguir és arribar a tothom, perquè els ciutadans coneguin més tot el que s’està fent d’art i l’entenguin millor. Per tant, resulta fonamental saber comunicar aquest art.

Es va dir que el portal web hauria de tenir uns codis on els diferents grups i agents d’art poguessin entrar i penjar les diverses informacions, però també vam coincidir en que hi hauria d’haver algú coordinant-ho i controlant-ho. Es vol que el portal sigui divulgatiu, que arribi a tothom, però alhora ha de ser atractiu i tenir un disseny de qualitat.

També es va parlar d’incorporar en tot aquest procés a tots els agents comunicadors que tinguin a veure amb l’art, o sigui, convidar a participar a tots els periodistes de les contrades relacionats amb l’art o que hi puguin tenir relació. Però això es farà més endavant, quan tinguem la web ja més feta.

Finalment, ens vam encarregar deures per a nosaltres mateixos per a la propera reunió del grup. Per al 5 de març hem de portar la següent feina feta: buscar pàgines de referència que ens puguin guiar en com volem el nostre web, quina estructura ha de tenir, quins continguts o apartat volem, etc.

El proper dia discutirem:

 • Quins són els objectius que hauria de tenir aquest espai web: què volem aconseguir?
 • Quins són els apartats essencials que hauria de tenir el nostre espai i la seva jerarquia. Separar una primera fase (mínims) i una segona fase (desitjable). Revisar models existents d’espais web que trobem interessants i que puguin inspirar la nostra plataforma.
 • Quins són les camps d’informació que caldria que omplissin els projectes que vulguin donar a conèixer les seves actuacions.
 • Com podem convidar els altres grups de treball que han sorgit de l’Obert a sumar-se al disseny de la plataforma, sense que això hagi d’implicar un endarreriment gaire important del projecte.
 • Quins altres agents han de ser presents en aquest grup i quina hauria de ser l’estratègia per convidar-los a sumar-s’hi?
 • Primeres aproximacions al pressupost de la primera fase.