Arxius

Monthly Archives: gener 2012

Descripció

Creació d’una xarxa de comunicació amb els i per als gestors vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies del Camp de Tarragona, que ha d’incloure tots aquells que gestionen, amb un cert grau de qualitat, ambició i seriositat, pràctiques de creació contemporània al nostre territori.

També ens interessa contactar amb aquells espais, programes o gestors que creiem susceptibles d’interessar-se per incloure aquestes pràctiques a les seves activitats o programacions; i amb les administracions i entitats públiques i privades de dins i de fora del territori, que puguin col·laborar en la millora de la qualitat, presència, rellevància i visibilitat d’aquestes pràctiques a casa nostra.

Els avantatges per als participants són pertànyer a una xarxa que vol de ser referent intern i extern en el nostre sector i territori. Una xarxa que, per la seva dimensió i representativitat ha de gaudir d’avantatges significatius d’interlocució amb administracions, entitats públiques i privades i mitjans de comunicació.

Així es pot disposar de manera amable i còmoda d’un únic espai, presencial i virtual, per a comunicar-nos i informar i rebre informació del sector. Tenir presència activa en un espai de referència per aquells que s’interessin pel nostre sector i territori.

Objectius

Fomentar projectes conjunts, experimentant diferents models de coproducció, respectant la diversitat i idiosincràsia de cada centre o gestor. Això permetrà accedir amb més facilitat a finançament extern i gaudir d’un major ressò social i mediàtic.

Col·laborar en la formació d’aquells que gestionen espais de cultura contemporània al nostre territori.

Promoure el coneixement dels diferents projectes que es desenvolupen al territori, i de les persones que els fan possibles. Donar més visibilitat als projectes que es desenvolupen al Camp de Tarragona i enfortir-nos davant les institucions que financen els espais i les programacions.

Connectar els agents que es dediquen a la gestió d’un espai i els que no disposen d’espai físic estable, incloent la participació dels artistes que per la seva idiosincràsia funcionen com a gestors.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • La suma de les nostres capacitats tècniques, organitzatives, dels nostres coneixements i de la nostra capacitat de convocatòria.

Febles:

 • La possible disparitat d’interessos i dimensions.

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

 • Montserrat Caballero, Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona
 • Josetxo Cerdán, ASTERISC de la URV
 • Carles Marquès / Helena de Diego, CaixaForum Tarragona
 • Elena Martí, Centre d’Art Cal Massó
 • Gemma Massagué, Àrea de cultura de l’Ajuntament de Cambrils
 • Pedro Nogales, Aula de Cinema / Unitat d’Investigació del Cinema de la URV
 • Ció Pallarès, Àrea de cultura de l’Ajuntament del Vendrell
 • Jordi París, Museu de Valls
 • Lídia Porcar / Jordi Martorell, La casa de palla/ La Veu Jove de la Conca
 • Aureli Ruiz, 3 + 1 + (1) Programació al voltant de les temàtiques de lloc
Anuncis

PAC__Obert_X_Reflexió_25_gener_2012

Descripció

El projecte consisteix a dissenyar una estructura estable d’agents que fomenti l’acollida i desenvolupament de processos artístics en context que suposin la creació de sinèrgies entre artistes, organitzacions i professionals de diversos sectors.

Aquesta es pot concretar en un ampli espectre d’accions des de les més reconeixibles com a art (en una lectura convencional) fins a d’altres de caire més transdisciplinari. Estem parlant d’intervencions en espais públics i privats, consultories i assessories a organitzacions en diversos àmbits i especialitats, formació adreçada a professionals de diversos sectors, etc.

Els interessos per formar part de la xarxa per als agents que pertanyen al sector artístic són ampliar hortizons professionals; potenciar l’impacte de posicionaments estètics, econòmics, filosòfics, organitzatius, etc. contemporanis i la sostenibilitat econòmica.

Pel que fa als agents que no pertanyen al sector artístic, els pot interessar participar de la xarxa perquè facilita noves connexions entre persones, professionals, entitats, espais urbans i d’ús social, perquè les accions artístiques poden donar resposta a inquietuds i necessitats de la ciutadania i perquè fomenta una cultura creativa superant models de consum passiu.

Objectius

Reivindicar als/les artistes com a agents d’impacte en contextos socials i econòmics capaços d’afegir valor als processos i resultats d’organitzacions de diversos àmbits i sectors (tercer sector social, indústria, comerç, educació, etc.) responent als problemes i necessitats d’aquestes des d’una perspectiva creativa i innovadora.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • Motivació dels/les implicats/des
 • Experiència i coneixements en l’àmbit del grup impulsor
 • Context socio-cultural i econòmic permeable (Crisi=Oportunitat)
 • Suport del Centre d’Art de Tarragona
 • Nínxol de mercar per explorar

Febles:

 • Heterogeneïtat dins el grup impulsor
 • Risc de desequilibri intern en el desenvolupament de tasques
 • Manca de finançament inicial
 • Precarietat del sector artístic local/regional
 • Cultura organitzacional (empresarial i institucional) poc creativa i innovadora
 • Desinterès per les pràctiques artístiques contemporànies a la demarcació

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

  • Esther Canals, Laboratori Visual
  • Anna Catà, Auriga Serveis Culturals
  • Pau Catà, Centre de Recerca i Creació Casamarles
  • Pere Estadella / Jordina Ros, Ditada
  • Ivan Favà / Tecla Martorell, Centre de Formació d’Adults Tarragona
  • Magda Guillén
  • Jordi Martorell
  • Mikel Morlas, Arnolfini
  • Francesc Perramon / Lluís Vives / Manel Margalef, Escola d’Art i Disseny de Tarragona
  • Sergi Quiñonero, Poblet Natura i art
  • Tomàs Sentís, Àrea de Relacions ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona
  • Montserrat Vargas, Coordinadora de Centre cívics de Tarragona
  • Joaquim Vilafranca, Escola d’Art i Disseny de Reus
  • Alba Zamora, Casal l’Amic

Descripció

El projecte consisteix a crear una plataforma que aglutini agents actius relacionats amb les pràctiques emergents.

La plataforma pretén generar un debat previ entorn el concepte i les pràctiques de l’”emergèntcia”.

Ha de participar de la descentralització, incloent el Camp de Tarragona.

La plataforma ha de tenir un espai virtual en línia (en forma de Google group, bloc, 2.0…) i un espai físic en trobades (també practicant la descentralització).

Aquesta plataforma ha de dur a terme accions com sessions d'(auto)anàlisi de projectes: assessoria, suport, compartir experiències, detectar buits, etc. També pot generar un llistat amb possibles col·laboradors (del món educatiu, projectes, espais…); organitzar cursos i tallers; plantejar accions al voltant de l’espai públic, re-pensar l’espai; articular pedagogies de difusió vinculades a la pràctica de l’art emergent i treballar en la formació de nous públics; obrir convocatòries puntuals.

Les primeres accions perquè la plataforma pugui començar poden ser, en primer lloc, unes jornades de debat sobre l’art emergent. En segon lloc, es planteja alguna acció al carrer que faci de reclam, com per exemple realitzar diverses accions performàtiques amb artistes en diversos punts de la província, com un cicle d’art al carrer i als espais públics i privats en els quals es fa participar al públic de l’obra d’art i del diàleg entre l’art emergent i l’art contemporani i la seva definició.

Objectius

Promoure la professionalització d’emergents.

Crear una xarxa de contactes, experiències, recursos, interessos, etc.

Visibilitzar tots aquells projectes, agents actius, equipaments del Camp de Tarragona.

Ser un espai de contacte, promoció, suport, difusió i activació de recursos de l’art emergent.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • La xarxa que es pot crear al voltant de l’art emergent entre els diferents agents que participen en la plataforma i la societat que pot interessar-se pel projecte.

Febles:

 • La indeterminació del projecte.
 • La no concreció de la plataforma.

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

  • Núria Boronat, Espai Jove Kesse
  • Esther Canals / Cristina Serra, Laboratori Visual
  • Andrea Eidenhammer, Künstainer
  • Xavier Filella, Centre de Lectura de Reus
  • Magda Guillén
  • Antonio Salcedo, Departament d’Història de l’Art de la URV
  • Pere Estadella / Jordina Ros, Ditada

Descripció

Aquest és un projecte col·laboratiu d’exploració de l’entorn a través de l’intercanvi cultural entre col·lectius diversos (escoles, associacions, etc.) que comparteixen un mateix context (barri, ciutat…).

El propòsit del projecte és explorar el teixit social i cultural compartit a través del diàleg entre els diversos col·lectius implicats mitjançant metodologies artístiques, etnogràfiques, visuals, d’arxiu…

El projecte es concretarà en tantes propostes com contextos d’intervenció s’involucrin i respondrà a les necessitats a l’enfocament dels col·lectius implicats. Tanmateix, el fil conductor que els connecta és una concepció educativa que desborda allò escolar i que es vincula amb les pràctiques d’aprenentatge comunitari, algunes pràctiques artístiques contemporànies i l’activisme social.

El projecte aporta la possibilitat de participar en una experiència compartida d’aprenentatge i recerca en què (en funció del posicionament i les possibilitats des d’on s’incorpori cadascú) el participant pot aportar coneixements, experiència, mitjans o infraestructures o rebre’n d’altres agents implicats i gaudir de l’intercanvi cultural que aquesta transacció possibiliti.

Objectius

Desenvolupar estratègies per posar en relació els col·lectius, organitzacions o centres amb el seu entorn.

Fomentar la cohesió, la convivència i el treball cooperatiu entre els diversos membres de les comunitats implicades.

Portar a la pràctica diferents maneres d’explorar i conèixer l’entorn, així com utilitzar diferents llenguatges (literari, visual, audiovisual…) per concretar les descobertes.

Afavorir la implicació, l’empatia i la participació del teixit social del barri a partir de la interrelació dels treballs transversals que generin els diferents agents implicats.

Generar narratives visuals contemporànies a partir de la investigació del patrimoni i les persones: en relació amb el veïnatge, als centres escolars de la zona, amb el centre cívic, altres grups.

Donar visibilitat al projecte més enllà de l’àmbit estricte del Centre d’Art, com pot ser la comunitat educativa, els artistes, altres espais de la ciutat, el centre cívic, el barri, etc.

Elaborar una xarxa de comunicació/plataforma TIC per donar visibilitat, difusió i intercanvi d’idees al projecte i les propostes i construcció – en xarxa – de noves o altres narratives.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • El caràcter innovador del projecte i el fet que implica diversos col·lectius que no acostumen a treballar plegats.
 • El coneixement del barri i el seu context sociocultural antropològic.
 • El foment de la participació ciutadana.
 • La transversalitat del currículum en l’educació formal.
 • La recerca i la difusió del patrimoni.
 • La interrelació entre artistes, docents i públics.

Febles:

 • La por a sortir de la rutina diària per part de tots.
 • El caos en la participació i implicació de molts agents.
 • Els recursos econòmics escassos.
 • L’elaboració i la definició del projecte, ja que es tracta d’un procés participatiu.

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

  • David Balsells / Chantal Grande, Fundació Forvm / SCAN Tarragona
  • Toni Carrasco / Ester Ferrando / Magda Murillo / Alfred Porres / Eloïsa Valero, Grup de recerca per la formació docent ICE
  • Cecília Lobel, L&B art + comunicació
  • Albert Macaya, Ciències de l’Educació de la URV
  • Joan Pascual, L’Ovella Vermella
  • Akim Qui, Asociación Espíritu Libre
  • Josep Salmeron / Isabel Taixés, IES Gabriel Ferrater
  • Núria Serra / Marisa Suárez, MAMT Pedagògic
  • Àngels Torras, Institut Municipal d’Educació de Tarragona

Descripció

Aquest projecte consisteix a iniciar un canal de comunicació de la xarxa d’agents culturals vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies del Camp de Tarragona.

Aquest canal de comunicació serà un espai web que permeti que siguin els propis agents els que introdueixin la informació i alhora l’existència de grups de treball o comissions que dinamitzin, valorin, recomanin i proposin.

Aquest espai també ha de potenciar la creació de continguts audiovisuals al servei de la comunicació de les activitats dels diferents agents.

El nou espai web utilitzarà i connectarà els recursos i serveis de tots els espais web ja existents. Ha de resoldre en un sol espai les necessitats de comunicació interna i difusió externa, i la creació i gestió d’una base de dades de recursos.

Cada participant aporta informació, coneixement i rep informació, coneixement, visibilitat i reconeixement. D’altra banda, aporta les visites relacionades amb el seu àmbit geogràfic i territorial i es beneficia de la mirada dels altres àmbits geogràfics i sectorials.

La xarxa ha de permetre el control directe del missatge i continguts. És un espai centralitzat per comunicar amb la resta d’agents i donar i rebre informació. La comunicació i la presència han de ser horitzontals i el seu ús ha de ser senzill.

L’espai disposarà d’enllaços a les principals xarxes socials i incorporarà l’ús d’eines com Newsletter, RSS, etc.

Objectius

Disposar d’una plataforma de comunicació sectorial que serveixi per mantenir-nos informats els uns als altres, per informar el públic i que, en la mesura del possible, generi coneixement, informació preservada, endreçada, fàcilment interconnectable i recuperable.

Augment de la visibilitat i del reconeixement social propis i del sector.

Punts forts i punts febles

Forts:

 • Amb recursos propis ja existents podem començar molt ràpidament.
 • El projecte és esglaonable. A partir d’un esquema inicial bàsic i simple es pot tornar més ric i complex, adaptant-lo a les nostres necessitats i a un ritme digerible per a tothom.

Febles:

 • El manteniment en el temps i el creixement en complexitat del sistema, tard o d’hora, requerirà la incorporació de recursos econòmics que cal obtenir i dimensionar.

En la proposta inicial que va sorgir de l’Obert per Reflexió hi van col·laborar:

  • Esther Canals, Laboratori Visual
  • Rosa Comes, Àrea de cultura Ajuntament de Tarragona
  • Maria Escoda, Fundació Caixa Tarragona
  • Sunsi Huertas, ASTERISC de la URV
  • Ramon Maria Huguet / Jordi Martorell, La veu jove de la Conca
  • Assumpta Rosés, Artiga. Revista d’art i pensament contemporani
  • Raquel Sánchez Friera, Diari de Tarragona. Encuentros
  • Marina Vives